News & Activity

ซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2560

Apr 18, 2017

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 บริษัทในเครือเอ็กซ์ตร้าฯ ได้จัดกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและซ้อมดับเพลิง ขึ้น มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมประมาณ 200 คน โดยได้เชิญวิทยากรมาจากโรงพยาบาลเอกชัย และจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย อบต.พันท้ายนรสิงห์ พนักงานทุกท่านได้รับความรู้และความสนุกสนาน จากการบรรยาย การฝีกซ้อม และการปฏิบัติจริง

เจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทย เยี่ยมชมการผลิต

Apr 18, 2017

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เครือบริษัทเอ็กซ์ตร้าฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากแผนกผลิตถุงบรรจุโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จำนวน 40 ท่าน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน และรับฟัง presentation เรื่องเครื่องเชื่อมพลาสติกระบบความถี่สูง นับเป็นเกียรติแก่เครือบริษัทเอ็กซ์ตร้าฯ อย่างยิ่ง

Login for agent